Veiligheid

In onze school vinden we veiligheid erg belangrijk. Zowel voor leerlingen als personeel. We hebben daarom verschillende maatregelen getroffen waarover u meer kunt lezen op deze pagina. 

 

De belangrijkste afspraken en protocollen zijn opgenomen in de schoolveiligheidsgids. Dit document ligt ter inzage bij het directiesecretariaat.

  • Cameratoezicht
    Op onze school is een cameratoezichtsysteem geplaatst. De beelden worden opgeslagen en kunnen teruggekeken worden. Het systeem wordt gebruikt om bij een incident (bijvoorbeeld diefstal, ongewenste aanwezigheid) achteraf vast te kunnen stellen wie de daders waren en wordt gebruikt voor toegangscontrole.
  • Kluisjescontrole
    Wanneer daar aanleiding toe is, kunnen de kluisjes door de schoolleiding worden gecontroleerd. Op verzoek van de school kan de politie overgaan tot een zogeheten preventieve kluisjescontrole.
  • Gangpassen
    Wij hebben een gangpassenbeleid zodat het snel duidelijk is wanneer iemand niet thuishoort op de school.