Onze school

Het Olympia College is een openbare school voor Praktijkonderwijs, VMBO-LWOO, Entree en ISK.
Dat wil zeggen dat jongeren van 12 tot en met 18 jaar, die ondersteuning nodig hebben bij het leren, op onze school een opleiding volgen.
De school bereidt leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Elke leerling heeft talent of aanleg en wil dat laten zien. De school wil leerlingen helpen hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.