Heropeningen scholen per 7 juni

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft het kabinet verkondigd dat de scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs de deuren per 7 juni volledig moeten openen. Lees hier een brief van de directeur, Mevrouw Aarab, waarin zij uitlegt welke gevolgen deze beslissing heeft voor de school en onze leerlingen.

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft het kabinet verkondigd dat de scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs de deuren per 7 juni volledig moeten openen. Via deze brief leggen we u graag uit welke gevolgen deze beslissing heeft voor de school en onze leerlingen.

Brief van het bestuur
U ontvangt behalve deze brief ook een brief van het bestuur. Hierin leggen zij hun standpunt uit, onder meer over de extra veiligheid die zelftesten kunnen bieden. Elke leerling ontvangt naar aanleiding daarvan twee zelftesten per week, zodat zij zich kunnen testen op corona.

Aangepast protocol voor praktijkonderwijs
Er vindt continu overleg plaats tussen de vo-raad en het kabinet om in een veilige setting onderwijs te kunnen verzorgen. In overleg met de MR, onze leerlingen en ook met u proberen wij een lesprogramma op te stellen dat het beste past bij onze leerlingen. Zo weten we bijvoorbeeld dat de leerlingen behoefte hebben aan veel “live” lessen en dat online lessen veel minder effectief zijn.
Al deze zaken hebben geleid tot een aangepast protocol voor het praktijkonderwijs

Dat betekent voor onze leerlingen het volgende:

  • Wij handhaven zoveel mogelijk het huidige rooster om onrust en verstoring van het ontwikkelproces te voorkomen.
  • We organiseren extra activiteiten gericht op sociaal emotionele ontwikkeling en het wegwerken van eventueel opgelopen achterstanden.
  • We bereiden de leerlingen voor op het volgende schooljaar.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand van onderwijspersoneel en personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. Hier kan alleen in specifieke situaties vanaf geweken worden, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid bij praktijkgerichte lessen of onderwijsondersteunende zorg.
  • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter meer te houden van elkaar.
  • Leerlingen en medewerkers dragen bij verplaatsingen binnen de school een mondneusmasker.
  • In de klas kan een docent een mondneusmasker of gezichtsscherm/face-shield dragen, bijvoorbeeld in die uitzonderingsgevallen waarin geen 1,5 meter afstand tussen docent en leerlingen kan worden gehouden of ter aanvulling op de eigen veiligheid. Een leerling kan in die uitzonderingsgevallen ook een mondneusmasker dragen in de klas.
  • Via de QRcode onderaan deze brief kunt u meer lezen over de heropening in het praktijkonderwijs.

We gaan er samen nog een paar hele mooie weken van maken!
Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Nadia Aarab
Directeur Olympia College

Menu