Regels in het gebouw

  1. In de school en tijdens de les c.q. leswisseling gedraagt iedereen zich rustig.
  2. In het gebouw horen mobiele telefoons altijd uitgeschakeld te zijn.
  3. Er zijn kluisjes beschikbaar: gebruik ze voor je spullen
  4. Jassen horen  aan de kapstok!
  5. Afval altijd in de prullenbak!
  6. Alleen met toestemming van een docent mag een leerling gebruik maken van apparaten of gereedschap. Ook sluiten van ramen en zonwering
  7. In de school en op het schoolplein mag niet worden gerookt en geen energydrank worden gedronken. Vanzelfsprekend zijn ook drugs en alcohol streng verboden.
  8. Alleen eten en drinken in de kantine