Aanvraag buitengewoon verlof

Het geven van verlof buiten de officiële schoolvakanties is aan zeer strenge voorwaarden gebonden. Een verzoek voor minder dan tien dagen verlof dient schriftelijk te worden ingediend bij de afdelingsleider. Verlofaanvragen voor meer dan tien dagen lopen via Leerplicht. Wanneer een leerling ongeoorloofd met verlof gaat, zijn wij verplicht Leerplicht in te schakelen. Ouders kunnen in zo’n geval van Leerplicht een boete opgelegd krijgen.