Financiële zaken

De schoolboeken worden gratis door het ministerie van Onderwijs verstrekt. U moet de boeken zelf bestellen bij het Boekenhuis van Dijk. U ontvangt van de school informatie over het juiste boekenpakket.

 

Een aantal uitgaven van de school wordt niet door het ministerie vergoed. Voor die uitgaven vragen we aan u een bijdrage per schooljaar. Deze bijdrage besteden we aan schoolkosten als: gymkleding, projectweken, kerstviering en excursies.

  

Schoolkosten

 

Schoolkluis*

€5,00

Gymtenue (t-shirt)

€15,00

Klein verbruiksmateriaal

€30,00

Buitenschoolse activiteiten

€50,00

Totaal

100,00

 

Zie bijlage 2 van de Schoolgids voor de kosten per leerjaar.

 

U kunt de schoolkosten contant betalen bij de administratie of overmaken naar:

rekening NL39RABO0147784964

ten name van Stichting BOOR inz. Olympia College

onder vermelding van de klas en naam van de leerling,

 

Let op! U ontvangt hiervoor géén factuur!