Aansprakelijkheid en verzekeringen

Ongevallenverzekering

Het Olympia College heeft voor al haar leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De polis ligt ter inzage bij het directiesecretariaat. We verwachten van ouders/verzorgers dat ze daarnaast een aanvullende ongevallenverzekering voor hun kind afsluiten. 

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De verzekering van de school dekt niet het risico van het plegen van een onwettige handeling! Maakt uw kind eigendommen van een ander (ook school) kapot, dan zijn de ouders verantwoordelijk en zullen  dus voor de kosten op moeten draaien. Om dat risico te dekken, ligt het voor de hand dat u voor uw kind zelf een WA-verzekering afsluit. Voor leerlingen die stage volgen is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vereist!  De school is  ook niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden.

 

Kluisjes

Daarnaast is het van belang dat de leerlingen geen waardevolle spullen en/of kleding meenemen naar school. Horloges, sieraden, portemonnees, e.d. kunnen in voorkomend geval ingeleverd worden bij de leraar. Die zorgt ervoor dat deze spullen tijdens de activiteiten in een afgesloten ruimte liggen. Raken desondanks spullen kwijt, dan is dat het risico van de eigenaar.

Elke leerlingen wordt aangeraden kostbaarheden thuis te laten. Als er persoonlijke eigendommen zijn verdwenen, dringen wij er bij de leerlingen en de ouders/verzorgers op aan hiervan aangifte bij de politie te doen en tevens de schoolleiding te informeren.

 

Leerlingen kunnen een kluisje huren. De borg is € 5,00. Indien de kluis in goede staat blijft en het originele sleuteltje retour wordt gegeven aan het eind van het schooljaar, ontvangt men de borg van € 5,00 retour.