Praktische zaken

Op deze pagina's leest u alles over welke regels er gelden op onze school. ook vindt u informatie over allerlei praktische zaken zoals financien, ouderavonden, veiligheid in de school en medezeggenschap. In het menu aan de rechterzijde kunt u een keuze maken uit de onderwerpen.