Orthopedagoog

Er is een orthopedagoog aan de school verbonden. Hij speelt een belangrijke rol bij de toelating van nieuwe leerlingen in het eerste leerjaar en bij de handelingsgerichte advisering voor de mentoren. Sommige toetsen worden door de orthopedagoog afgenomen.