Ondersteuningscoordinator

Onze school werkt met twee ondersteuningscoördinatoren. De zorgcoördinatoren spelen een belangrijke rol bij het werken met handelingsplannen (I.O.P. individueel Ontwikkelingsplan). Ook houden de ondersteuningscoördinatoren zich bezig met leerling-besprekingen, de overdrachtsvergaderingen, de toetskalender en het leerlingvolgsysteem.

 

Bij alle werkzaamheden staat de ondersteuning van de leerling centraal. Belangrijk is om te zien hoe elke leerling zich op onze school ontwikkelt, een ieder op zijn eigen niveau. Om die reden houden de ondersteuningscoördinatoren veel contact met de mentoren, de vakleerkrachten, de schoolpsycholoog/orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts en leerplicht.