Toelatingscritera

Op het Olympia College kunnen leerlingen geplaatst worden met een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (pro) of een van een aanwijzing voor VMBO met leerwegondersteuning (lwoo). Het Samenwerkingsverband Koers VO is verantwoordelijk voor de afgifte van een aanwijzing voor VMBO met leerwegondersteuning (lwoo) en een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (pro).

 

Om in aanmerking te komen voor Praktijkonderwijs geldt:

* de leerling heeft een IQ tussen 55 en 80;

* de leerling heeft een leerachterstand van 0,50 of meer op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen op inzichtelijk rekenen betreft.

 

Om in aanmerking te komen voor VMBO met leerwegondersteuning geldt:

* de leerling heeft een IQ tussen 75 en 90;

* de leerling heeft een leerachterstand van 0,25 tot 0,50 op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.

of

* de leerling heeft een IQ tussen 91 en 120;

* de leerling heeft een leerachterstand van 0,25 tot 0,50 op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft;

* de leerling heeft leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek.

 

Bij de toelating en plaatsing van de leerling op het Olympia College speelt ook het advies van de basisschool een belangrijke rol. Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek verricht.