Intake en plaatsing ISK

Het hele schooljaar door kunnen leerlingen ingeschreven en geplaatst worden op de ISK.

 

Intake en plaatsing van leerlingen die op een basisschool in een LAN-klas zitten:

Leerlingen die op 1 oktober 12 jaar oud zijn, korter dan twee jaar in Nederland zijn en van de basisschool het advies krijgen om op het voortgezet onderwijs het traject ISK voort te zetten, kunnen worden geplaatst. Alle kinderen in Rotterdam die een dergelijk traject gaan volgen, worden door KOERS-VO centraal getest en doorverwezen naar een van de ISK-scholen. Elke leerling maakt op de ISK ook een intaketest, waarna de leerling wordt geplaatst op het juiste niveau ISK.


Intake en plaatsing van leerlingen die zich nieuw vestigen in Rotterdam:

Alle leerlingen van 12 tot 18 jaar die korter dan twee jaar in Nederland verblijven en zich in de gemeente Rotterdam vestigen, worden opgeroepen door KOERS VO.
Bij KOERS VO maakt de leerling twee toetsen en de resultaten van die toetsen worden doorgegeven aan de vier scholen in Rotterdam waar een ISK-afdeling is.

Leerlingen die worden doorverwezen naar ISK-Olympia College en ISK-RVC De Hef, worden door een intaketeam getest en daarna geplaatst op het juiste niveau. Gelijktijdig met de intaketest wordt ook een intakegesprek met ouders/verzorgers gevoerd.
 
Intake en plaatsing van leerlingen die buiten Rotterdam wonen:

De meeste leerlingen van de ISK wonen in Rotterdam, maar de ISK plaatst ook leerlingen die buiten Rotterdam wonen. Nieuwkomers die zich vestigen in gemeenten buiten Rotterdam kunnen vaak niet naar een school zoals de ISK die gespecialiseerd is in de opvang van nieuwkomers. Elke leerling die dit gespecialiseerde onderwijs nodig heeft kan zich aanmelden. Via onze eigen intake wordt duidelijk of plaatsing op de ISK de juiste keuze is om zo snel mogelijk in te stromen in het Nederlandse onderwijs.