Aanmeld- en toelatingsprocedure

 

 1. Een eerste kennismaking met de school is altijd mogelijk. Ouders/verzorgers kunnen samen met hun zoon of dochter een bezoek brengen aan de school. Het is nodig dat er vooraf een afspraak wordt gemaakt, zodat wij voldoende tijd kunnen vrijmaken. U kunt ook de kijkmiddagen bezoeken.

 2. Als het advies van de basisschool past bij het Olympia College, kunt u uw kind aanmelden.Bij aanmelding vullen we samen met u het aanmeldformulier in. Na aanmelding nodigen we u uit voor een intakegesprek.

 3. In het intakegesprek bespreken we onderwerpen als: hoe is het op de basisschool gegaan? Hoe gaat het leren op school? Heeft uw kind extra ondersteuning gekregen op de basisschool? Hoe is de gezinssituatie? Ouders/verzorgers geven aan of hun zoon of dochter extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Bij onvoldoende informatie voor een goede beoordeling kan er aanvullend onderzoek gedaan worden of kan informatie opgevraagd worden bij andere instanties. Uiteraard heeft de school daar uw toestemming voor nodig.

 4. Uw kind wordt toegelaten als het in aanmerking komt voor het praktijkonderwijs of het VMBO BL met leerwegondersteuning (LWOO). Als er extra ondersteuning nodig is voor uw kind zal het Olympia College onderzoeken of dit op school geboden kan worden.

 5. Aan het einde van een aanmeldronde wordt voor alle leerlingen bekend gemaakt of zij wel of niet zijn toegelaten en op welk onderwijsniveau. Ouders/verzorgers krijgen dan op 21 maart, 6 april of 21 april 2017 bericht van het Olympia College.

 6. Een leerling kan afgewezen worden om de volgende redenen:

  • De school is vol in het betreffende leerjaar( en/of uw kind is uitgeloot). Loting vindt plaats als er meer leerlingen zijn geplaatst dan het aantal plekken dat beschikbaar is. Alle toelaatbare leerlingen die niet zijn afgewezen loten mee;

  • De school heeft een beperkt aantal onderwijsplekken voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben;

  • De school kan niet de extra onderwijsondersteuning bieden die de leerling nodig heeft.

    

   Wachtlijst

   Indien de school vol is (na afloop van de lotingsprocedure) of er is geen onderwijsplek meer beschikbaar voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan de leerling verwezen worden naar een andere school of geplaatst worden op de wachtlijst.

    

   Zorgplicht

   De school voor voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor het doen van een passend onderwijsaanbod. Het advies van de basisschool moet dan wel zijn praktijkonderwijs of het VMBO BL met leerwegondersteuning (LWOO). De zorgplicht geldt niet als de school vol is. Als het Olympia College niet in staat is om extra ondersteuning te bieden die een leerling nodig heeft, dan gaat de school - in overleg met ouders/verzorgers – op zoek naar een andere school. Het Olympia College werkt hiervoor samen met andere scholen van het regionale samenwerkingsverband (KOERS VO). Tot er een nieuwe school is gevonden, blijft de eerste school waar de leerling is aangemeld zorgplichtig.

    

   Overige belangrijke informatie: