Onderwijs

In het eerste jaar op school krijgen leerlingen les in een kleine klas. Afhankelijk van interesses, inzet en mogelijkheden zijn leerlingen na het aanmelden ingedeeld in een lwoo- of Pro-klas. Er worden vakken gegeven als: Nederlands, Engels, wiskunde, informatica, geschiedenis, aardrijkskunde, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding. Ook maken leerlingen kennis met vakken uit de drie sectoren. 

 

Er zijn verschillende momenten waarop er gekeken wordt naar de potentie en resultaten van de leerlingen. Er wordt dan ook beoordeeld of de leerling eventueel geschakeld kan worden naar een ander niveau.

 

Lwoo-leerlingen die in leerjaar drie niet geschakeld kunnen worden naar regulier onderwijs, krijgen de mogelijkheid om een Entree-opleiding (MBO 1) te volgen. Het Entree kan ook aangeboden worden aan leerlingen uit de Pro-richting, die aan de gestelde eisen voldoen.

 

Klik op de links voor meer informatie over vmbo-lwoo, Praktijkonderwijs (Pro) en Entree (ROC-traject) en de verschillende sectoren.