Nieuws

06 januari 2021

We gaan weer beginnen!

De kerstvakantie is weer voorbij en wij hopen dat iedereen weer goed is uitgerust!

Op dinsdag 5 januari zal de school weer open zijn en zal er volgens het rooster lesgegeven worden. 


We gaan weer beginnen!
Wij hebben als school voor Praktijkonderwijs, VMBO en ISK de ruimte gekregen om onze leerlingen toch meer op school les te geven. Er zijn echter wel enkele aanpassingen. Veel lessen zullen in halve groepen worden gegeven (een groep A en B) en er zijn ook enkele lessen die online worden verzorgd.

De leerlingen en ook u kunnen dit zien in de agenda van de leerling in Magister.

De lessen zullen zoveel als mogelijk plaatsvinden op school. Alleen voor de online lessen, werken de leerlingen vanuit huis.

Voor dagen dat uw zoon/dochter niet op school is, zal er werk mee worden gegeven en kan er gewerkt worden volgens de periodeplanner.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan aan de mentor of bel de school op 010-4835311.