Praktische zaken

 • Financiele zaken
  Een aantal uitgaven van de school wordt niet door het ministerie vergoed. Voor die uitgaven vragen we aan u een bijdrage per schooljaar.
  Lees verder ›
 • Ouderavonden
  Gedurende het schooljaar worden meerdere contactmomenten, zoals ouderavonden en rapportbesprekingen, met ouders georganiseerd.
  Lees verder ›
 • Veiligheid
  In onze school vinden we veiligheid erg belangrijk. Zowel voor leerlingen als personeel. We hebben daarom verschillende maatregelen getroffen.
  Lees verder ›
 • Klachten
 • Medezeggenschapsraad
 • Aansprakelijkhied en verzekeringen