Onderwijstypen

Praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een baan. Er wordt aandacht besteed aan wonen, werken en vrije tijd. In de leerlingwerkplaatsen maken ze kennis met algemene werknemersvaardigheden. Ook leren ze wat stage lopen en werken inhoudt. Er zijn acht leerlingwerkplaatsen: ambachtelijk brood, soep en vruchtensap, klussen en onderhoud, cadeaushop en herstel- en versteldienst, fietsenwerkplaats, groenonderhoud, patisserie en facilitaire dienst.

 

VMBO-Lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs. Leerlingen die goed in staat zijn om een vmbo-diploma te behalen, maar die leerachterstanden hebben of in een moeilijke situatie verkeren, kunnen geplaatst worden in een lwoo-klas. Daar krijg je, in kleine groepen, extra hulp en begeleiding. Zo kun je je achterstand wegwerken. Aan het einde van het tweede leerjaar bepalen we of je de leerweg die je volgt, goed aankunt. Lwoo-leerlingen doen gewoon vmbo-examen en ontvangen een vmbo-diploma. Iedere lwoo-leerling kan dus na het behalen van het vmbo-diploma doorstromen naar het MBO (bijvoorbeeld Zadkine, Albeda College of een ander ROC).

 

Het Entree is geen opleiding voor één bepaald beroep, maar biedt een brede voorbereiding voor een vervolgopleiding op het ROC.