Onderwijs

In de ISK worden leerlingen geplaatst in verschillende klassen op basis van: leeftijd, niveau Nederlands en leervermogen. Naast Nederlands worden andere vakken aangeboden die van belang zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen en om mogelijkheden te creëren aan te sluiten bij het reguliere onderwijs. Op het Olympia College kunnen leerlingen zowel gedurende het schooljaar als aan het einde van een schooljaar overstappen naar regulier onderwijs.

De gemiddelde verblijfsduur in de ISK is twee jaar, maar kan variëren van één tot drie jaar, afhankelijk van het niveau van de leerling en de snelheid waarmee de leerling de Nederlandse taal leert. 

 

Elke klas heeft een mentor die veel uren per week de lessen verzorgt voor de klas. De mentor is docent Nederlands en geeft naast dat vak ook de mentorles, Leefstijl en LOB en burgerschapskunde.