ISK

In Rotterdam verzorgen 4 scholen, van twee schoolbesturen, het 'ISK-onderwijs' aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar die kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. ISK staat voor: Internationale Schakelklas. Doel van een Internationale Schakelklas is leerlingen zo snel als mogelijk is te schakelen naar regulier onderwijs. Ook maken we ze vertrouwd met de Nederlandse samenleving. En ze leren sociale vaardigheden zoals: een prettige samenwerkingspartner zijn voor anderen, zelfstandig leren en werken, plannen en organiseren, je goed kunnen presenteren en omgangsvormen zoals beleefdheid, respectvol omgaan met iedereen.

 

De afdeling ISK op het Olympia College sluit aan bij het reguliere onderwijs dat op onze school gegeven wordt. Daarmee is de ISK een integraal onderdeel van de school en kunnen leerlingen in veel gevallen intern doorstromen naar het reguliere onderwijs (ZML, PRO, LWOO of MBO niveau 1) dat past bij hun niveau.